Masz pytania? Zadzwoń pod 502 600 775 lubWYŚLIJ WIADOMOŚĆ

RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ – „RODO”, Administrator strony firmy AVANTI  Witold Czerski niniejszym wykonuje obowiązek informacyjny wynikających z art.13 RODO.

Firma AVANTI – Witold Czerski z siedzibą w Józefowie ul.Wiązowska 100, NIP 113 098 75 60, REGON 012288434- zgodnie art.13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych przekazuje następujące informacje:

Administratorem  Państwa danych osobowych jest AVANTI Witold Czerski /kontakt biuroavanti1@wp.pl/

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłania oferty na Państwa życzenie oraz w celu zawarcia i wykonania umowy zlecenia na konkretną imprezę.

Po wykonaniu umowy Państwa dane będą natychmiast usunięte z naszego archiwum.Nie będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Przysługują Panu/Pani prawa do:

żądania od Administratora danych uzupełnienia,sprostowania Pani/Pana danych osobowych

żądania od Administratora danych usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych

Ponadto Administrator informuje,że przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru,to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.